SOMATIC EXPERIENCING

er en internationalt anerkendt tilgang til behandling af traumer. Metoden er udviklet af Dr.Peter Levine, psykolog og biofysiolog, og bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres. Derigennem genetableres en balance i nervesystemet,hvorved stressreaktionerne helt eller delvis kan opløses. Arbejdet med at forløse traumer gennem kroppen har vist sig effektiv ved større katastrofer og successive traumer, såsom vold og seksuelle overgreb i barndommen, krigstraumer m.m. Men også enkeltstående voldsomme oplevelser, som f.eks. voldelige overfald, voldtægt, ulykker og traumatiske hospitals operationer, kan behandles med SE. Endelig bruges SE til behandling af diverse funktionelle lidelser

Traumeheling Aps er den eneste godkendte og certificerede udbyder af SE-uddannelsen i Danmark

UDDANNELSEN

Uddannelsen består af 3 niveauer, som er opdelt i 2 moduler hver af 6 dages varighed på: begynderniveau, mellemniveau og avanceret niveau. Uddannelsen afholdes som internat på Tisvilde Højskole. På samtlige kurser vil der ud over underviseren være et antal assistenter til stede til at bistå kursisterne i forbindelse med de praktiske øvelser og egne terapisessioner. 

Begynder niveau lærer du om de grundlæggende principper, og du erhverver dig færdigheder idet terapeutiske arbejde med metoden.

Mellem niveau vil forskellige kategorier af og årsager til traumatiske chokreaktioner blive gennemgået sammen med metoder til behandling af de forskellige tilfælde.

Avanceret niveau lærer du bl.a. om forholdet mellem traumer og kliniske syndromer (f.eks.migræne, fibromyalgi, astma), SE-kropsarbejde, integration af teori og praksis, samt om særlige emner og målgrupper, f.eks. børn og spædbørn

PRAKTISK INFORMATION

 

Organisator: Traumeheling Aps – Kigkurren 8A 2300 København S

Lokation: Tisvilde Højskole – Julsgårdsvej 1-5 3220 Tisvildeleje

Datoer:

Begynder 1: 24 – 29 januar 2021 

Begynder 2: 04 – 09 maj 2021 

Mellem niveau 1 & 2: efterår 2021 og forår 2022 (konkrete datoer ikke fastsat)

Avanceret niveau 1 & 2: efterår 2022 og forår 2023 (konkrete datoer ikke fastsat)

Priser: Begynder-, Mellem-, og Avanceret niveau, (à 12 dage) kr. 20.000 pr. niveau. Hertil kommer der mellem kr. 4200 og 5200 (afhængig af enkelt- eller delt dobbeltværelse) til kost og logi pr. modul. Dertil skal påregnes udgifter til egenterapi og supervision. Læs om betalingsbetingelser, krav til egenterapi og supervision på siden om SE-uddannelsen

Underviser: På begynder niveau: Ursula Fürstenwald. Psykolog, specialist og supervisor i psykotraumatologi. Underviser til Mellem-, og Avanceret niveau ikke fastsat.

Tilmelding: Du ansøger i første omgang om optagelse på uddannelsens begynder niveau. Tilmeldingen er bindende for et niveau ad gangen. Det er et krav, at man har deltaget i et godkendt SE introduktionskursus. Ansøgninger behandles i den rækkefølge vi modtager dem i.

Optagelse: SE uddannelsen er en overbygningsuddannelse, som forudsætter en basisuddannelse og en vis terapeutisk baggrund, træning og erfaring. Dermed henvender uddannelsen sig bl.a. til psykologer, læger, psykoterpeuter og kropsterapeuter (eksempelvis fysioterapeuter og afspændingspædagoger) Såfremt du er i tvivl om du opfylder optagelsesbetingelserne, kan du blive indkaldt til et interview.

Ansøgning med CV sendes til info@traumheling.dk

Tilmeld dig her

Indtast dine informationer i formularen nedenunden for tilmelding
Du kan også skrive direkte til info@traumeheling.dk for tilmelding