Uddannelse i somatic experiencing

Læs mere om uddannelsen til at blive SE Practitoner

INTRODUKTION

Uddannelsen til Somatic Experiencing Practitioner er en overbygningsuddannelse, der kræver en grunduddannelse indenfor det social- eller sundhedsfaglige område, samt en terapeutisk træning og erfaring.

Optagelse forudsætter et 3-dages introduktionskursus til SE.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 3 niveauer: Begynder, mellemniveau og avanceret niveau. Hvert niveau består af 2 moduler, hver af 6 dages varighed.

Indhold

Begynder 1 & 2

På begynderniveau indføres man i de grundlæggende principper og erhverver sig færdigheder i det terapeutiske arbejde med metoden.

Traumets fysiologiske baggrund:

 • Begreberne: containment, ressourceopbygning og empowerment.
 • Opøvelse i at spore sansninger i kroppen, dosering af intervention og etablering af kontinuitet gennem den følte fornemmelse.
 • Opøvelse i etablering af forsvarsreaktioner.
 • Indføring i dynamikken mellem sanselig overvældelse (traumatisk) og kropslige reaktioner, herunder integration af modsatrettede følelser og genskabelse af regulering af nervesystemet.
 • Indføring i sammenhængen mellem sanser, følelser, tanker, handlinger og forestillinger (SIBAM)
 • Indføring i at identificere, normalisere og stabilisere traumatiske reaktioner.
 • Opøvelse af færdigheder til at kunne undgå: retraumatisering og falsk hukommelse.
 • Indføring og træning i at afkoble angst fra immobilitet; genetablere og vedligeholde sunde grænser.
 • Opøvelse af færdigheder i at håndtere akutte traumatiske reaktioner

Mellemniveau 1 & 2

På mellemniveau 1 og 2 vil forskellige kategorier af traumatiske hændelser og chok blive undersøgt, og behandlingsstrategierne bliver gennemgået.

 • Global High Intensity (bl.a. kirurgi).
 • Angreb man ikke kan undslippe (bl.a. voldtægt,).
 • Fysisk skade (bl.a. forbrænding).
 • Mangel på fysisk forsvar (bl.a. fald).
 • Emotionelle traumer (bl.a. tab og svigt).
 • Naturkatastrofer (bl.a. jordskælv).
 • Tortur og rituelt misbrug (bl.a. krigstortur).

Avanceret 1 & 2

Kurserne på Advanced Level bliver ud over nedenstående beriget med lærernes egen erfaring og viden til yderligere inspiration til SE-metoden.

 • Forholdet mellem traumer og forskellige kliniske syndromer.
 • Integrerer yderligere SE teori og praksis med dine terapeutiske specialer.
 • Du lærer SE kropsarbejde i relation til de forskellige traumekategorier.
 • Applikation af forskning i traumets psykofysiologi.
 • Kunsten at lave terapi.
 • Specielle emner, herunder arbejde med børn og spædbørn.

Egenterapi og supervision:

Der stilles krav til 5 sessioner egenterapi pr. niveau. Desuden skal kursisterne have modtaget 4 timers supervision på begynderniveau,  6 på mellemniveau og 8 på avanceret niveau. Supervision kan tages individuelt eller i gruppe.  

Praktisk information

Ansøgning:

Du ansøger om optagelse på uddannelsens begynderniveau. Gennemfører du begynderniveauets to moduler, kan du optages på uddannelsens næste niveau. Tilmeldingen er bindende for et niveau ad gangen (2 x 6 dage). Det er et krav, at man har deltaget i et SE-introduktionskursus før man kan starte på uddannelsen.

Ansøgning med cv og foto sendes til info@traumeheling.dk.

Betingelser:

Man binder sig til et niveau ad gangen (dvs. 2 x 6 dage) – med mindre andet er aftalt.

For at blive certificeret Somatic Experiencing Practitioner skal man have gennemført hele uddannelsen og have gennemført det nødvendige antal terapisessioner og supervisionstimer.

Mister man kursusdage, skal man enten tage de tabte dage på en ny træning på tilsvarende niveau og modul eller gennemse instruktions-videoer svarende til den tabte træning. Derudover skal man tage én ekstra supervisionstime pr. tabt dag.

Pris:

Begynder-, Mellem- og Avanceret niveau, (12 dage per niveau fordelt over 2 moduler) kr. 20.000 pr. niveau eller kr. 10.000 per modul. Hertil kommer mellem kr. 4.200 ,- og 5200 ,- (afhængig af enkelt- eller delt dobbeltværelse) pr. modul til kost og logi på Tisvilde Højskole. Denne udgift afregnes direkte mellem kursist og Tisvilde Højskole.

Derudover må påregnes udgifter til supervision og sessioner. For tiden er prisen kr. 800,- pr. time af ca. 50 minutters varighed.

Ved evt. framelding til et helt modul kan det pågældende modul enten tages i udlandet eller på et senere hold i Danmark. Kontakt os for oplysninger om refundering. 

Kursussted:

Træningerne foregår i skønne omgivelser på Tisvilde Højskole, en gamle velholdt badepension tæt på skov og strand.

Kursussprog:

Dansk og engelsk.

Studiebog:

Download studiehåndbogen her: Studiehåndbog 

Supervision og personlige sessioner:

Download supervision sheet

Download session sheet

 

Assistenter

Du kan se listen over assistenter på SE uddannelsen i Danmark på SE Foreningenshjemmeside: https://somaticexperiencing.dk/assistenter/

 

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål eller vil have mere information, så tøv ikke med at kontakte os – vi sidder klar til at hjælpe dig